آزمایش کرونا برای سفر به افغانستان الزامی شد

اداره هوانوردی ملکی افغانستان از تمام شرکت‌های هواپیمایی که به افغانستان پرواز دارند، خواسته تا پس از این هیچ مسافری را بدون داشتن سند آزمایش کرونا به این کشور منتقل نکنند.

چرا بن‌لادن در دریا دفن شد؟

ده سال پیش در دومِ ماه می سال ۲۰۱۱، ارتش آمریکا اسامه بن‌لادن رهبر القاعده و مسئول حملات ۱۱ سپتامبر را کُشت و در دریا دفن کرد. آیا دلایل امریکایی‌ها برای دفن رهبر القاعده در دریا درست بود؟

هشتم ثور، جنگ برسر توزیع قومی قدرت

هشتم ثور به عنوان روز پیروزی مجاهدین در سال‌نامه‌های افغانستان جا گرفته است، در میان مردم عام اما این روز یادآور دورۀ تلخ دیگری از جنگ و بروز تضاد های قومی به صورت جنگ گرم در این کشور است.

آیا پشتیبانی هوایی به نیروهای امنیتی و دفاعی فراهم خواهد شد؟

دولت افغانستان با خروج امریکایی‌ها، نیروهای امنیتی و دفاعی را از بسیاری از مناطق خارج خواهد کرد ولی در صورت فراهم نشدن پشتیبانی هوایی، بازپس‌گیری مناطقی که سقوط می‌کند، وقت زیادی  خواهد گرفت.