Photo by nasim dadfar

چکیده:

«نوروز» یک گروه رسانه‌یی است که « رادیو نوروز»  و «وب‌سایت رادیو نوروز» را در  بر می‌گیرد. صاحب امتیاز این گروه رسانه‌یی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان می‌باشد. 

گروه رسانه‌یی نوروز

«نوروز» یک گروه رسانه‌یی است که « رادیو نوروز»  و «وب‌سایت رادیو نوروز» را در  بر می‌گیرد. صاحب امتیاز این گروه رسانه‌یی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان می‌باشد. این گروه رسانه‌یی در عرصۀ اطلاع‌رسانی، تحلیل، مباحث نظری، فرهنگ‌شناسی، ادبیات‌شناسی، دین‌شناسی و مباحث مهم دیگر در کشورهای حوزۀ نوروز فعالیت می‌کند. رادیو نوروز در حال حاضر در هرات روی موج اف‌ام ۱۰۱ قابل دریافت است و نشرات زندۀ آن از طریق سایت رادیو نوروز و شبکه‌های اجتماعی نیز در دسترس  می‌باشد. وب‌سایت رادیو نوروز از کابل مدیریت می‌شود و به مسایل فرهنگی، سیاسی، مردم‌شناسی و اقتصادی تمام کشورهای منطقه به ویژه کشورهای حوزۀ نوروز می‌پردازد. هدف « نوروز» گسترش هم‌گرایی منطقه‌یی، حمایت از فعالان حقوق‌بشر، جانب‌داری از دمکراسی، حاکمیت قانون و توان‌مند سازی زنان است.

شیوه‌نامۀ نشراتی و نگارشی وب‌سایت رادیو نوروز

این شیوه‌نامه در دو بخش (فنی و محتوایی) و یازده نکته، به منظور شفاف‌سازی سیاست نشراتی و نیز به مثابۀ رهنمودی برای نویسنده‌گان، تحلیلگران و گزارش‌گران رسانۀ نوروز تهیه و ترتیب شده است.

۱. نکات محتوایی

 • رسانۀ نوروز به مثابۀ یک رسانۀ آزاد، مستقل و بی‌طرف در چارچوب قوانین ملی افغانستان فعالیت می‌کند و به تمام میثاق‌ها، کنوانسیون‌ها و تعهدات بین‌المللی پابند است. بنابراین، گزارش‌ها، تحلیل‌ها و مطالب این رسانه با حفظ احترام و رعایت همین قوانین و تعهدات تهیه و منتشر خواهد شد.
 • نوروز به تمامی موضوعات مناقشه‌برانگیز سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، قومی، زبانی، جنسیتی و… در افغانستان، منطقه و جهان می‌پردازد اما در همۀ گزارش‌ها و تحلیل‌های خویش اصل بی‌طرفی و روشنگری را رعایت می‌کند.
 • مطالب، تحلیل‌ها و گزارش‌های منتشرشده از رسانۀ نوروز تمامی استانداردهای پذیرفته‌شدۀ کار رسانه‌یی  رعایت خواهد کرد.
 • برای نوروز هیچ موضوعی تابو نیست و همه عرصه‌های فعال انسانی و اجتماعی، در چارچوب قوانین و به نیت روشن‌گری زمینۀ قلم‌زنی نویسنده‌گان و گزارش‌گران این رسانه خواهد بود.
 • به منظور احترام به کثرت‌گرایی و اصل گفت‌وگو، نوروز رسانه‌یی برای بازتاب صدای گفتمان‌های گوناگون و متفاوت است و برای تقویت اصول اساسی یک جامعه باز و جهان متکثر تلاش می‌کند.

۲. نکات فنی:

گزارش‌گران، تحلیل‌گران و مترجمان ملزم به رعایت اصول نگارشی و ویرایشی زبان فارسی اند.

 • از آن‌جایی که مخاطبان رسانۀ نوروز، طیف وسیعی از اقشار و طبقات اجتماعی اند، ساده‌نویسی یک اصل اساسی برای این رسانه به شمار می‌آید.
 • نوروز مطلب، گزارش، تحلیل و ترجمه‌یی را که یک بار به زبان فارسی در رسانۀ دیگری نشر شده باشد، منتشر نمی‌کند.
 • نوروز قانون کاپی‌رایت در خصوص مطالب، نوشته‌ها، عکس‌ها، و ویدیوهای منتشرشده از این رسانه را رعایت می‌کند.
 • به منظور حفظ احترام به سلیقه و انتخاب اصحاب قلم، نوروز دو شیوۀ رسم‌الخط رایج زبان فارسی را به رسمیت می‌شناسد. شیوۀ رسم‌‌الخطی فارسی رایج در افغانستان و شیوۀ رسم‌الخطی رایج در ایران که ویرایش فنی مطالب این رسانه، مبتنی بر همین دو شیوه خواهد بود.

نمونه:

زنده‌گی زیبا است.

زندگی زیبا است.

 • حداکثر مطالب و گزارش‌های منتشرشده ۱۰۰۰ کلمه خواهد بود.
 • نوروز از دریافت مقاله‌ها، گزارش، مصاحبه و نوشته‌های مربوط به بخش های ذکر شده در  وب‌سایت، استقبال می‌کند. شما می‌توانید مقاله‌ها و دیگر مطالب تان را در نشانی‌ ایمیل سردبیر وب‌سایت که در پایان درج است، به وب‌سایت رادیو نوروز برای نشر ارسال کنید. نوروز در ویرایش مطالب و مقاله‌های که دریافت می‌کند، دست باز دارد.

 

شناسۀ رسانه

صاحب امتیاز: انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان

مدیر مسوول رادیو نوروز: سعید حقیقی

سردبیر وب‌سایت رادیو نوروز: فردوس کاوش

نشانی ایمیل: [email protected]

به اشتراک بگذارید:

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email