حسین‌ حیدری

حسین‌ حیدری

حسین حیدری دانش‌آموخته رشته خبرنگاری،‌ دانشگاه کابل است. آقای حیدری تجربه هفت سال کار خبرنگاری و روزنامه‌نگاری را دارد. او از حمل سال ۱۴۰۰ به این‌سو به عنوان گزارشگر ارشد در رادیو نوروز- دفتر کابل فعالیت می‌کند.